Khóa cam kết học từ đầu đến khi thành nghề

Tôi là Phong BVB - sinh ra và lớn lên tại quê hương Hà Đông - Hà Nội và hiện tại tôi là chủ của Thương hiệu Barber tóc nam đẹp Phong BVB. Thông qua dịch vụ cắt tóc nam & đào tạo nghề Barber Phong BvB mong muốn truyền tải thông điệp “Sống CHẤT” cho 1 triệu bạn trẻ Việt Nam có phong cách sống riêng, tự tin thể hiện phong cách, sống có ước mơ & dám theo đuổi đam mê của mình.

Có thể bạn quan tâm

Khóa chuyên cắt
Tôi là Phong BVB - sinh ra và lớn lên tại quê hương Hà Đông - Hà Nội và hiện tại tôi là chủ của Thương hiệu Barber tóc nam đẹp Phong BVB. Thông qua dịch vụ cắt tóc nam & đào tạo nghề Barber Phong BvB mong muốn truyền tải thông điệp “Sống CHẤT” cho 1 triệu bạn trẻ Việt Nam có phong cách sống riêng, tự tin thể hiện phong cách, sống có ước mơ & dám theo đuổi đam mê của mình.
Khóa nâng cao Fade
Tôi là Phong BVB - sinh ra và lớn lên tại quê hương Hà Đông - Hà Nội và hiện tại tôi là chủ của Thương hiệu Barber tóc nam đẹp Phong BVB. Thông qua dịch vụ cắt tóc nam & đào tạo nghề Barber Phong BvB mong muốn truyền tải thông điệp “Sống CHẤT” cho 1 triệu bạn trẻ Việt Nam có phong cách sống riêng, tự tin thể hiện phong cách, sống có ước mơ & dám theo đuổi đam mê của mình.
Khóa nâng cao hóa chất
Tôi là Phong BVB - sinh ra và lớn lên tại quê hương Hà Đông - Hà Nội và hiện tại tôi là chủ của Thương hiệu Barber tóc nam đẹp Phong BVB. Thông qua dịch vụ cắt tóc nam & đào tạo nghề Barber Phong BvB mong muốn truyền tải thông điệp “Sống CHẤT” cho 1 triệu bạn trẻ Việt Nam có phong cách sống riêng, tự tin thể hiện phong cách, sống có ước mơ & dám theo đuổi đam mê của mình.
Loading...
×