Giảng viên

Bùi Văn Phong (Phong BvB)
Họ và tên: Bùi Văn Phong (Phong BvB)
SĐT:
Email:
Đam mê không phải là thứ có sẵn đam mê là khi bạn tận tâm hết mình với công việc. 10 năm trong nghề, 10 năm nhiệt huyết, chúc anh em cháy hết mình với đam mê.
Vũ Trí Hiếu (S.I.N.E)
Họ và tên: Vũ Trí Hiếu (S.I.N.E)
SĐT: 0976833350
Email:
Saying Is Not Enough - Nói là không đủ
Nguyễn Quý Kiểm
Họ và tên: Nguyễn Quý Kiểm
SĐT: 0328675860
Email:
Phù Thuỷ Màu
Tô Xuân Tùng
Họ và tên: Tô Xuân Tùng
SĐT: 0964060010
Email:
Bạn không cần tuyệt vời để bắt đầu. Nhưng bạn cần phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời
Hồ Bá Sang
Họ và tên: Hồ Bá Sang
SĐT: 0356045571
Email:
Thật buồn cười vì chúng ta chỉ Ước Mơ mà không hành động.
Loading...
×